Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

VOC-teknologiayritys Formia Emissions Control Oy perusti toimipisteen Yhdysvaltoihin

Formia Emissions Control Oy, kansainvälisesti toimiva VOC-teknologiayritys, on vahvistanut läsnäoloaan Pohjois-Amerikan markkinoilla perustamalla toimipisteen Tulsaan, Oklahomaan. Strategic Accounts Manager Craig Bernheimer on nimitetty vastaamaan NAFTA-alueen myynnistä ja asiakastuesta. Uusi toimipiste laajentaa Formian asiakaspalvelun alueelle, tarjoten paikallisille teollisuusyrityksille viimeisintä katalyyttistä VOC-päästöjen puhdistusosaamista.

Craig Bernheimerilla on laaja aikaisempi kokemus teollisten laitteiden myynnistä ja asiakaspalvelusta ja Formia-tiimissä hän vastaa VOC-järjestelmien myynnistä. William Clary, yksi Formia Emissions Control Oy:n kansainvälisistä omistajista, vastaa Pohjois-Amerikan toimintojen strategisesta ohjaamisesta. Claryllä on vuosien kokemus katalyyttisista teknologioista sekä paikallisista teollisuusmarkkinoista ja hän toimii tällä hetkellä MIRATECH Corporation Ltd:n toimitusjohtajana sekä teknologiajohtajana.

“Päätimme lähteä Pohjois-Amerikan markkinoille Bernheimerin suorittaman sisäisen alustavan selvityksen pohjalta, sekä UCLA Anderson School of Management:in GAP-ohjelman aikana tehdyn kenttätutkimuksen tulosten perusteella. Kenttätutkimus tehtiin NAFTA-alueelle loppuvuonna 2010. Alueella näyttää olevan selkeä kiinnostus meidän tyyppisellemme kompaktille ja luotettavalle VOC-polttoteknologialle, joka tarjoaa energiansäästöjä ja selkeitä ympäristöetuja teollisuuden päästösäädösten täyttämisessä”, kertoo Formia Emissions Control Oy:n toimitusjohtaja Jukka Salminen.  

“Pohjois-Amerikka edustaa yli kolmasosaa maailman ilmansaastumisen hallintalaitteiden markkinoista. Katalyyttisten polttolaitosten odotetaan kasvattavan osuuttaan juuri energiatehokkuutensa ja korkean VOC-päästöjen eliminointikykynsä ansiosta. Olemme siis suurten mahdollisuuksien äärellä näillä markkinoilla”, analysoi William Clary.

“Huolimatta vauraiden talouksien hitaasta elpymistahdista ja uusien projektien rahoitusviiveistä, olemme havainneet lisääntyvää aktiivisuutta kohdemarkkinoillamme. Paikallisuus on olennainen tehokkaan liiketoiminnan edellytys teknologiamyynnissä ja –palveluissa, joka tarjoaa ennen kaikkea merkittäviä etuja asiakkaillemme eri teollisuuden aloilla”, mainitsee Craig Bernheimer.   

Uusi Pohjois-Amerikan toimipiste hoitaa parhaillaan Formian ensimmäistä katalyyttisen VOC-polttolaitoksen toimitusprojektia NAFTA-alueelle, Los Angelesiin Kaliforniaan. Tämä polttolaitos käynnistetään vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen aikana VOC-päästöjen puhdistamiseksi kemikaalien sekoitus- ja jakeluprosesseissa.

LISÄTIETOJA

CEO Jukka Salminen, jukka.salminen@formiasmartvoc.com, +358 50 501 2780
Strategic Accounts Manager Craig Bernheimer, cbernheimer@formiasmartvoc.com, +1 918 605 2604