Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

Säästöjä päivityksillä

Säästä käyttökustannuksia vaihtamalla terminen polttolaitoksesi katalyyttiseen

Olemassa oleva terminen polttolaitos voidaan helposti muuttaa katalyyttiseksi asentamalla Smart VOC AfterburnerTM katalysaattori termisen laitoksen lämmönvaihtimen pedin päälle. Näin saadaan alennettua laitoksen käyttölämpötilaa jopa 500°C ja vähennettyä lisäenergian kulutusta jopa 70%, jolloin saavutetaan merkittäviä käyttökustannussäästöjä.

Päivitä nykyinen VOC -polttolaitoksesi saavuttaaksesi paremman puhdistustehokkuuden

VOC -polttolaitoksen tehokkuutta voi parantaa asentamalla venttiili ja metallikatalysaattori polttolaitoksen ohituskanavaan. Tämä toimenpide voidaan tehdä sekä termiselle että katalyyttiselle regeneratiiviselle polttolaitokselle. (Pat. pend.)