Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

Regeneratiivisen katalyyttisen polton (RCO) edut VOC-puhdistuksessa

Terminen ja katalyyttinen poltto ovat yleisimmät tavat VOC-päästösäädösten täyttämiseksi polttotekniikalla. Katalyyttinen poltto tarjoaa useita etuja termiseen polttoon verrattuna, erityisesti kun on kyse alhaisista VOC-päästöpitoisuuksista. Tärkeimmät edut ovat kustannussäästöt, korkea puhdistustehokkuus, laitoksen pieni koko joka mahdollistaa helpon asennuksen, sekä prosessin puhtaus. Katalysaattorien laatu on parantunut merkittävästi viime vuosina ja uuden sukupolven jalometallikatalysaattorien elinikä on yli 15 vuotta.

Energiansäästöt

Katalyyttinen VOC-kaasujen poltto vaatii 300o C ja terminen poltto 800o C lämpötilan. Katalyyttisessa poltossa tarvitaan siis vain noin kolmasosa energiaa VOC-kaasujen lämmittämiseksi polttolämpötilaan. Tämä mahdollistaa matalamman autotermisen toiminnan ilman lisäenergiaa hyvin alhaisilla VOC -pitoisuuksilla, jopa alle 0,5 g/Nm3 tasolla. Katalyyttisessa poltossa monissa tapauksissa lisäenergiaa tarvitaan siis vain käynnistyksen aikana.  

Formian uusi metallinen lämmönsiirrin mahdollistaa tehokkaan energian uudelleenkäytön, ja se voidaan toteuttaa jopa 96%:n hyötysuhteelle. Tämän regeneratiivisen lämmönsiirtimen sekoittava kanavarakenne on valmistettu aallotetusta teräsohutlevystä, joten sillä saavutetaan erittäin suuri pinta-ala ja kapasiteetti pienessä koossa. Nusseltin luku (Nu), joka kuvaa suhteellista lämmönsiirtotehokkuutta, on neljä kertaa suurempi kuin suorassa kanavarakenteessa. 

Korkea puhdistustehokkuus

Uusi sekoittava katalysaattorirakenne mahdollistaa erityisen tehokkaan molekyylien massansiirron bulkkikaasusta katalysaattorin pinnan mikrohuokosiin reagointia varten. Sherwoodin luku, joka kuvaa rakenteen massansiirtotehokkuutta, on 12 verrattuna perinteisten kennorakenteiden lukuihin 2,5-3. Tämä takaa maksimaalisen suoritus- ja puhdistuskyvyn minimaalisessa koossa, ja jopa 99,9% puhdistuksen konversioaste voidaan saavuttaa.    

Pieni koko

Innovatiivinen konsepti, jossa kaksi reaktoria on asennettu sisäkkäin, on vähentänyt laitteen sisäisten putkitusten tarvetta. Tämä yhdistettynä metalliseen rakenteeseen ja platinum-ryhmän katalysaattoriin on mahdollistanut VOC -polttolaitoksen koon pienentämisen oleellisesti, keskimäärin noin viidesosaan termisten polttolaitosten koosta. 

Reaktiot tapahtuvat hyvin nopeasti katalysaattorin pinnalla. Kaasun residenssiaika on noin 0,07 s ja katalyyttiset reaktiot ovat noin 20 kertaa nopeampia kuin termisessä poltossa. Myös lyhyt residenssiaika mahdollistaa pienen koon.    

Pienen kokonsa ansiosta Formian Smart VOC -polttolaitokset voidaan asentaa standardikontteihin, aina 30.000 Nm3/h kapasiteettiin saakka.

Laadukkaat uuden sukupolven jalometallikatalysaattorit

Uuden sukupolven jalometallikatalysaattorit kestävät hyvin korkeita lämpötiloja sekä  katalysaattorimyrkkyjä ja niiden odotettu elinikä on yli 15 vuotta. Katalysaattoreissa yleisesti käytetyt aktiivimetallit ovat Platinium (Pt) ja Palladium (Pd), jotka on ruiskutettu hyvin pieninä partikkeleina suurelle pinnoitusalalle. Tämän päivän pinnoitekerrokset sisältävät optimoidun kantajarakenteen, stabilisaattorit ja promoottorit. PGM (Platinum Group Metals) katalysaattorissa on korkea Pt- ja Pd- lataus. Mitä suurempi lataus on, sitä aktiivisempi ja kestävämpi on katalysaattori. Kemialliselta koostumukseltaan samanlaisia katalysaattoreita on käytössä miljoonissa autoissa ja rekoissa maailmanlaajuisesti. Tuotannossamme on myös hyvin kehittynyt ratkaisu klooratuille hiilivedyille. PGM-katalysaattorit voidaan myös kierrättää, eli ne ovat arvokkaita myös elinikänsä jälkeen.     

 

Laihojen VOC -päästöjen tiivistys

Hyvin matalat VOC-pitoisuudet (<0,5 g/Nm3) tiivistetään integroidun tankin avulla ennen polttoa. Kun laihat VOC-päästöt adsorboidaan aktiivihiiltä tai zeoliittia sisältävään tankkiin, saavutetaan autoterminen piste katalyyttisessa poltossa.

Prosessin puhtaus

Katalyyttisessa poltossa jäännöspäästöjen muodostus on olematonta. Mitä korkeampaa polttolämpötilaa käytetään, sitä voimakkaammin ilmassa olevat typpi ja happi alkavat reagoida muodostaen typpioksidia (NOx). Katalyyttisen polton alhaisen lämpötilan ansiosta typpioksidia ei muodostu lainkaan. Myöskään muita lisäpäästöjä, kuten häkää ei muodostu, koska lyhyen residenssiajan ansiosta täydellinen palaminen tapahtuu nopeasti alhaisessa lämpötilassa. Lisäksi myös hiilidioksidin tuotto on hyvin vähäistä, sillä lisäenergian tarve on minimaalinen.   

 

Parasta käytettävissä olevaa teknologiaa (BAT)

Regeneratiivisissa kaksipetisissä polttolaitoksissa tapahtuu pieniä päästövuotoja virtaussuunnan vaihdon aikana. Termisissä laitoksissa tämä eliminoidaan normaalisti asentamalla laitteeseen kolmas peti. Tämä on kallista ja vaatii paljon tilaa. Formian Smart VOC polttolaitoksessa vuoto eliminoidaan ohjaamalla kaasuvirta ohituskanavaan virtauksen suunnanvaihdon ajaksi. Kaikkein vaativimmissa tapauksissa ohituskanavaan voidaan asentaa lisäkatalysaattori. Tämä patentoitu ratkaisu voidaan tarjota myös olemassa olevien VOC-polttolaitosten päivittämiseksi ja puhdistustulosten parantamiseksi.