Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

Formia Smart VOC polttolaitoksen soveltuvuus sellutehtaiden jätevesien VOC-päästöjen hallintaan testataan Life+ projektissa

Formian patentoidun katalyyttisen VOC-polttolaitosteknologian soveltuvuus mekaanisen selluteollisuuden jätevesistä vapautuvien VOC-kaasujen poistoon testataan yhdessä biosuodatin- ja UV-suodatusteknologioiden kanssa. Testit suoritetaan Stora Enson Suomen ja Saksan tehtailla Euroopan komission ympäristöhankkeeseen kuuluvassa Life+ projektissa. Projektin tuloksena saadaan kattavaa tietoa näiden kolmen erilaisen VOC-päästöjen puhdistusteknologian käyttökelpoisuudesta selluteollisuudessa vuoden 2013 loppuun mennessä. Viranomaiset voivat käyttää projektin tuloksia myös säädöstarkoituksiin.     

Formia toimittaa projektiin energiatehokkaan ja kompaktin Twin Bed -tyyppisen katalyyttisen VOC-polttolaitoksen. Pilotointi tehdään pienen kokoluokan laitteilla, joiden avulla kerätään tietoa täysikokoisten järjestelmien suunnittelu- ja mitoitustarpeista. Jokainen VOC-poistolaite testataan sekä aerobisessa että anaerobisessa sellutehtaan jäteveden puhdistusprosessissa. Aerobiset testit suoritetaan Anjalankoskella Suomessa kesän 2011 aikana ja anaerobiset testaukset Maxaussa Saksassa kesällä 2012.

“Verrattuna teollisiin liuottimia käyttäviin sovelluksiin, selluteollisuuden jätevesien ilmavirrat ovat suhteellisen pieniä ja niiden VOC-pitoisuudet alhaisia. Vesipitoisuus on puolestaan korkea”, kertoo Formia Emissions Control Oy:n teknologiapäällikkö Janne Salmi. ”Sen lisäksi, että opimme projektissa paremmin ymmärtämään selluteollisuuden VOC-poistoon liittyviä tarpeita, saamme myös tarkempaa tietoa katalyyttisten VOC-polttolaitteidemme ominaisuuksista ja suorituskyvystä kehittääksemme niiden soveltuvuutta myös muihin ongelmallisiin VOC-kohteisiin”, hän jatkaa.     

Life+ projekti on jatkoa vuosina 2006-2009 toteutetulle Life VOCless Pulping -projektille, joka keskittyi VOC-päästöjen vähentämiseen mekaanisessa sellunvalmistuksessa. Tämän ensimmäisen projektin aikana todettiin, että sellutehtaiden jätevesistä vapautuvien VOC-päästöjen määrä on melkein yhtä suuri kuin itse selluprosessissa.  Tämän vuoksi mekaanisissa sellutehtaissa on tärkeää tutkia myös aerobisia ja anaerobisia jäteveden puhdistusprosesseja liittyen ympäristöön vapautuvaan VOC-kuormaan.

LISÄTIETOJA
Janne Salmi, teknologiapäällikkö, janne.salmi@formiasmartvoc.com, tel. 040 734 9452
VOCless Pulping Waste Waters projektin kotisivu: www.voclesspulping.com