Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

Formia Emissions Control kasvaa voimakkaasti - yhtiön kehittämät katalyyttiset VOC-polttolaitokset valloittavat maailmaa

Vuonna 2009 toimintansa käynnistänyt Formia Emissions Control Oy on solminut useita VOC -päästöjen (orgaaniset liuotinpäästöt) katalyyttiseen polttoon perustuvien polttolaitosten toimitussopimuksia viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Ensimmäiset tilaukset toimitettiin vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana Italiaan. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana laitoksia on toimitettu Suomeen sekä Saksaan. Kesän 2010 aikana toimituksia tullaan tekemään edellä mainittujen maiden lisäksi Ranskaan, Romaniaan ja Israeliin. Yksittäisten toimitussopimusten arvo vaihtelee toimituskokonaisuudesta riippuen 200 KEUR ja 800 KEUR välillä.

Yhtiö on tehnyt VOC -päästöjen katalyyttiseen polttoon perustuvien VOC -polttolaitosten toimitussopimuksia mm. seuraavien globaalisti toimivien yhtiöiden kanssa: italialainen lääkevalmistaja Angelini Pharma, ranskalainen silikoni-implanttien valmistaja Cereplas, israelilainen lääkeraaka-ainevalmistaja Chemagis, suomalainen litium-akkujen valmistaja European Batteries, italialainen rengasvalmistaja Pirelli, argentiinalais-italialainen teräsputkien valmistaja TenarisDalmine ja saksalainen lattialaminaattivalmistaja WestWood.

Yhtiön kehittämät katalyyttiset polttolaitokset on tarkoitettu erilaisissa teollisissa prosesseissa syntyvien terveydelle ja ympäristölle haitallisten VOC -päästöjen puhdistukseen. "Toimittamamme VOC -polttolaitokset täyttävät tiukimmat EU:n parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) päästövaatimukset", kertoo yhtiön toimitusjohtaja Jukka Salminen ja jatkaa: "Kehittämissämme laitoksissa käytetään uusinta tekniikkaa, joka säästää energiaa ja minimoi haitalliset ilmastovaikutukset. Modulaarinen, skaalautuva ja konfiguroitava polttolaitoksemme mahdollistaa asiakkaillemme helpon ja täysautomaattisen "plug and play" -tyyppisen ratkaisun VOC -päästöjen puhdistukseen lainsäädännön asettamien jatkuvasti tiukentuvien sääntöjen mukaisesti."

"Kiinnostus energiatehokkaaseen, katalyyttiseen VOC -päästöjen puhdistukseen kasvaa selvästi koko maailmassa. Katalyyttinen VOC -päästöjen puhdistus on selkeä tulevaisuuden vaihtoehto vielä tällä hetkellä maailman markkinoita dominoivalle ja huomattavan paljon kallista tukienergiaa vaativalle termiselle poltolle", kertoo yhtiön projektijohtaja Tuomas Partanen ja lisää: "Hyvän puhdistustehokkuuden lisäksi katalyyttisen prosessin suurin etu on alhaisessa lämpötilassa tapahtuva poltto, joka säästää huomattavan paljon energiaa ja on siksi erittäin kustannustehokasta."

"Kesän 2010 aikana toimitettavat laitokset ovat teknisesti haastavia, sillä niissä on ratkaistu vaikeasti hallittavien ja erittäin myrkyllisten kloorattujen hiilivetyjen turvallinen hävittäminen kohteissa, joissa päästöjen liuotinpitoisuudet vaihtelevat hyvin alhaisista korkeisiin", toteaa yhtiön teknologiajohtaja Janne Salmi ja jatkaa: "Päästöjen rajoittamista koskevaa EU-lainsäädäntöä ollaan parhaillaan selkeyttämässä ja nimenomaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) käyttöönottoa sekä valvontaa tullaan tehostamaan. Tämä kasvattaa VOC -laitemarkkinoita ja erityisesti katalyyttiseen polttoon perustuvien ratkaisujen suosiota."  

LISÄTIETOJA

teknologiajohtaja Janne Salmi, janne.salmi(at)formiatech.com, +358 40 734 9452

projektijohtaja Tuomas Partanen, tuomas.partanen(at)formiatech.com, +358 50 438 5389

toimitusjohtaja Jukka Salminen, jukka.salminen(at)formiatech.com, +358 50 501 2780