Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

admin's blog

Thermal or Catalytic VOC Oxidation?

By Reijo Lylykangas

Thermal and catalytic oxidizers are the most common methods in fulfilling the VOC emissions regulations with incineration. Catalytic oxidation offers several advantages in comparison to thermal oxidation, especially with low VOC contents. The most important are cost savings, cleanness of the process, and small size. In addition, the quality of catalysts has been significantly improved and new generation noble metal catalysts offer a service life of more than 15 years.

Paras käytettävissä oleva teknologia päärooliin VOC-lainsäädännössä – Uusi teollisuuden päästödirektiivi valmistuu 2010

By Tarja Sundqvist

Vuonna 1999 säädetyllä VOC-direktiivillä on saavutettu sille asetetut tavoitteet, sillä sen toimeenpano on johtanut merkittäviin päästövähennyksiin EU27 jäsenmaissa. Alailmakehän otsonipitoisuutta on kuitenkin tarve edelleen vähentää. Uusi IE-direktiivi tulee selkeyttämään teollisten päästöjen lainsäädäntöä, tehostamaan parhaan käytettävissä olevan teknologian (BAT) käyttöä ja yhtenäistämään lupamenettelyä. Jatkossa BREF-asiakirjoissa määritellyt BAT-päästötasot toimivat ympäristölupamääräysten perusteena.